Bewogen door Bomen

Met nog een maandje te gaan en dan laat ik een groot deel nog niet eerder vertoonde foto’s zien op het Lowland Photo Festival. Een eigen visie op bomen, van realistisch tot abstract. 

De natuur staat onder druk en bomen zijn daarbij onze zuurstoffabrieken. We kunnen eenvoudigweg niet zonder bomen bestaan. Met dat besef is de schoonheid van een boom nog indrukwekkender.

Wees zuinig op onze bomen, waar ook ter wereld. Laten we zorgen dat we er van kunnen blijven genieten. 

 

In about a month I’ll present, for the larger part, new pictures on the Lowland Photo Festival. My own vision on trees, from realistic to abstract.

Nature is under great pressure nowadays with trees as our oxygen factories. We simply can not exist without trees. In that respect the beauty of a tree is even more impressive.

Take care for our trees, anywhere in the world. Let’s enjoy them for all centuries to come.